član Saveta Odbora za iseljeništvo Matice srpske iz Minhena