Impresum

Nedeljnik Radar
Beograd, Terazije 5/1

Osnivač i izdavač

“United Media Digital” d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 115a
Novi Beograd

Direktor
Mihailo Jovićević

Marketing
Cas Media

Direktor plasmana i direktor prodaje
Milić Sedlarević

Glavna i odgovorna urednica
Vesna Mališić

Urednički kolegijum

Milan Ćulibrk (ekonomija)
Dragan Jovićević (kultura)
Zoran Preradović (društvo, svet)

Urednica online izdanja
Milana Pejić

Novinari

Vuk Z. Cvijić, Vera Didanović,
Marko Lovrić, Vladan Marjanović,
Dragana Nikoletić, Luka Petrušić,
Sandra Petrušić, Milan Radonjić,
Stefan Slavković, Radmila Stanković,
Mića Vujičić

Kolumnisti

Saša Ilić
Danica Popović
Petar Peca Popović
Dragan Velikić

Karikaturista

Dušan Petričić

Lektura

Tatjana Lučev Malek
Slavica Uzelac Đoković

Urednik fotografije
Vladislav Mitić

Prelom
Origami d.o.o.

Sekretar redakcije

Jelena Stevović
+381 11 4550 155
[email protected]

Štampa
Rotografika d.o.o.
Subotica

Pretplata
Pretplata d.o.o.
[email protected]
+381 11 3139 967
+381 11 3149 921
+381 64 8334 411