docent na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu