Tabloidi

Feljton 09
| Društvo | Feljton | 5

Tabloidi i tajne službe – udruženi poduhvat

Politizacija pravosuđa i potpuna kontrola operacija službi bezbednosti Za uspostavljanje potpune (partijske i lične) kontrole nad bezbednosno-obaveštajnim sektorom, kao i poslovima i aktivnostima službi bezbednosti (posebno BIA), važno je postaviti lojalne kadrove na ključne pozicije u pravosuđu. Kao što smo već napomenuli, BIA ima policijska ovlašćenja i može da prikuplja podatke u svrhe procesuiranja krivičnih […]