Adam Tuz Feljton 1
Razgovori o Potopu (3)
Adam Tuz, jedan od vodećih svetskih istoričara

Lekcije globalnog gašenja privrede

  1. Boris Begović, nažalost, pojma nema. Ne tako davno (oko 10 g. ranije) sam pročitao članak u kome on objašnjava da se krediti daju iz (nečije) štednje. A još tada je na internetu u Enciklopediji Britanika, moglo da se nađe objašnjenje da je raširena zabluda da se krediti daju iz štednih uloga.