10154497 copy
Vojni izdaci balkanskih država

Ima li pilota u avionu

Izdanje 5
  1. Šta beše sa onim strašnim specijalcima sa platama u hiljadama evra?
    Našem vrhovnom šefu sve brzo dosadi.
    Sad je našao novu igračku Rafale i dronove.