programska direktorka Inicijative mladih za ljudska prava
SRD 7287
| Politika | 42

Dobar dan, šta ćemo sa nama?

Sve je ukazivalo da će ovogodišnje izdanje Mirëdita, dobar dan festivala biti drugačije od prethodnih 10 izdanja. I bilo je, festival je nekoliko sati pre vremena predviđenog za otvaranje zabranjen a gosti festivala, umetnici, mladi ljudi i novinari su praktično izbačeni iz Beograda. Mislim da je reč izbacivanje adekvatna, a da bi sve ostalo bio […]