profesor socijalne politike na univerzitetima u Beogradu, Ljubljani i Indijanopolisu