VEC 9930 01 01
Podrška novinaru i redakciji Radara stiže sa svih strana

Napad na Vuka Cvijića – napad na istinu

  1. Zašto se Cvijić opredelio da ne kontaktira policiju već samo svoje medijske kanale nakon napada, iako bi se očekivalo da se obrati nadležnim organima?

  2. Kakvo je objašnjenje zašto Cvijić nije odmah reagovao pozivajući policiju nakon što je napadnut, nego je umesto toga izabrao da se osloni na svoju novinarsku platformu?

  3. Zašto je Cvijić odlučio da ne pozove policiju nakon što je bio napadnut, već je umesto toga odlučio da svoj stav iznese kroz svoj novinarski rad?

  4. Koji su motivi koji su naveli Cvijića da ne kontaktira policiju, već da svoje iskustvo s nasiljem prenese putem novinarskih kanala?